בחודש ספטמבר 2011 הוקמה באגוד לשכות המסחר חטיבה חדשה: "ארגון חברות תמ"א 38 והתחדשות עירונית".

החטיבה הוקמה בלחץ זמנים שכן היה צורך מיידי להגיש השגה לתיקון 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3).

 

תמ"א 38 לשכת המסחר 

 

ההשגה הוגשה בחודש אוקטובר 2011.

החל מאותו רגע החטיבה פועלת במרץ רב לקידום תמ"א 38 בישראל.

בחודש ינואר 2012 נערכו בחירות להנהלת החטיבה. רון חן, מנכ"ל אנשי העיר, נבחר להנהלת החטיבה.

החטיבה שמה לעצמה מטרה לטפל במגוון רחב של נושאים כגון:

 

השלמת תהליך הקמת החטיבה

 • מיתוג החטיבה עפ"י התוכנית שאושרה על ידי החברים.
 • כתיבת אמנת האיגוד.
 • הידוק תהליך הוספת חברות חדשות לאיגוד.

היבטים קניינים

 • טיפול בתהליך תיקון צו בית משותף ורישום תת חלקה אצל המפקחים על הבתים המשותפים ובהסכמת דיירים מופחתת של 66%.

היבטים תכנוניים

 • השינויים הנדרשים לתמ"א 38 3 כפי שמצוין בנייר העמדה של החטיבה.

 • חתירה למגע עם חברי המועצה לתכנון שאמורים לאשר את השינויים.

 • תוכניות לפי סעיף 23.

הסרת חסמים תכנוניים בעיר תל אביב.

 • החלטת ועדת ערר המחייבת לכלול ממ"דים בהרחבה.

 • קבלת שטח המרפסות שנסגרו בדירות הקיימות, בקומת התמ"א.

היבטים כלכלים

 •  יצירת פתרונות בנקאים לצורך ליווי ומימון פרויקטים בתמ"א 38.

 • בחינת האפשרות לקבלת ערבות מדינה לפרויקטים.

היבטים מיסויים

 • שינוי הפטור ממע"מ ל - מע"מ בשיעור אפס.

 • פטור מס שבח על מכירת זכויות בניה ובכפיפות להיטל השבחה.

 • פטור מהשבחה ושבח באיחוד חדרים על הגג הניתנים עפ"י תבע"ות מקומיות.

 • הערכה אמיתית של זכויות הבניה מתוקף תמ"א 38 והורדת השווי המבונה למטר.

 • יישום פרק "פינוי בינוי" על תמ"א 38 2 והורדת חסמי הכמות לצורך החלת פרויקטים במסגרת תמ"א 38.

מצורפים מספר קישורים לנושאים המרכזיים שעלו בישיבות חטיבת תמ"א 38 והתחדשות עירונית: