עיריית רעננה מעודדת ומקדמת בפועל ביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בתחומה,  

העירייה רואה במימוש תמ"א 38 חשיבות ציבורית רבה בתחום ההתחדשות האורבנית וצורך בטיחותי בהתמודדות עם נזקי רעידות אדמה והתגוננות העורף.

 העירייה לקחה צעד קדימה את נושא הטיפול בהליכי הוצאת היתרים לפרויקטים של תמ"א 38 ואף מעניקה תמריצים שונים בכדי למשוך חברות ויזמים לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי העיר.

 חשוב לציין שעד לתקופה האחרונה בנינים רבים ברחבי העיר לא היו "מועמדים" לביצוע פרויקט תמ"א 38 עקב חוסר כדאיות כלכלית, לאחרונה עקב החלת תמ"א 38 תיקון 3 המאפשר תוספת זכויות ליזם נכנסו בניינים רבים לפוטנציאל מימוש תמ"א 38.

בין ההטבות שמעניקה עיריית רעננה ליזמים ניתן למצוא:

תמריצים כלכליים :

 • 50% הנחה בתשלום אגרות בניה.
 • ויתור על גביית 10% של היטלי ההשבחה.
 •  פטור מתשלום היטל השבחה על הקמת חדרי יציאה לגג במידה וכלולים בבקשה למימוש התמ"א.

 

סיוע בתהליך הוצאת היתרים

 • זירוז הליכי דיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • מתן עדיפות בהליכי הרישוי.
 • מינוי מרכז נושא מימוש התמ"א 38 לייעוץ  וליווי הליכים.
 • מידע באתר האינטרנט העירוני, עריכת כנסים ומשלוח אגרות לתושבים.

 

תוספת זכויות בניה לתמ"א 38:

 • פיצול קומת התמ"א העליונה ל-2 קומות חלקיות בשילוב שטחי חדרי היציאה לגג.
 • שילוב יתרת זכויות הבניה התב"ע שטרם מומשו. 
 • הגדלת מספר יחידות הדיור שבקומת התמ"א 38
 • הקלה בהמצאת פתרונות חניה.
 • מתן אפשרות להמרת מס' מק' חניה חסרים בתשלום לקרן חניה.
 • אפשרות להמצאת מק' חניה באמצעות מתקני חניה.

 

בתאריך 01.04.2012 אישרה ועדה מקומית רעננה את תכנית רע/מק/1010, התכנית מפרטת את הזכויות בביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בעיר, בתוכנית מוזכרים נושאים כגון: תוספת קומות ויחידות דיור, הרחבות, חריגה מקווי בניין ועוד.

להורדת התכנית לחץ על הקישור הבא: תכנית מתאר מקומית תמ"א 38 רעננה

 

 

maalot

 

פרויקט תמ"א 38 של חברת אנשי העיר ברחוב המעלות 9 רעננה