פרויקט שיפוץ חיזוק ותוספת בניה
תוספת של 6 יחדיות דיור
תכנון : שילה רותם אדריכלים
סטטוס פרויקט : התקבל היתר , לפני בניה
 
cam 006 2016 05 30 min