בית ביאליק ההיסטורי ברחוב מלצ׳ט 3

בניין לשימור מחמיר, בית המגורים של משפחת חיים נחמן ביאליק

שיקום ותוספת של 2.5 קומות 

סטטוס פרויקט : לפני קבלת היתר בניה

home tama 38