הריסת בניין בן 6 יחידות דיור ובניית בניין חדש בן 17 יחידות דיור במתחם נוגה בתל אביב

סטטוס פרויקט : סיום בניה

איכלוס : אוקטובר 2011

poria4 after