פרויקט שיפוץ חיזוק ותוספת בניה
תוספת של 3 יחדיות דיור 
תכנון : החדר אדריכלים
סטטוס פרויקט : בתהליך היתר בניה
 
rav zhair 2