רובע 3 טבלת זכויות בניה תל אביב - בניה חדשה

 מחוץ לתחומי העיר הלבנה 

  אזור ההכרזה של אונסקו

 דיזנגוף ובן יהודה - צפונית לארלוזרוב

 7 קומות

 כל שאר הרחובות

 6 קומות

בתחום העיר הלבנה

 אזור ההכרזה של אונסקו 

ברחובת - דיזנגוף, בן יהודה, הירקון והצד הדרומי של ארלוזרוב

  6 קומות

 מגרשים מעל 500 מ״ר

 6 קומות

מגרשים מתחת ל 500 מ״ר

5 קומות

רובע 3 טבלת זכויות בניה תל אביב - תוספת בניה

 מחוץ לתחומי העיר הלבנה 

  אזור ההכרזה של אונסקו

 דיזנגוף ובן יהודה 

 טרם ידוע
 בניינים בני 2 עד 6 קומות בשאר הרחובות  תוספת קומה 1 

 בניינים בני 7 קומות בשאר הרחובות

 תוספת 2 קומות

בתחום העיר הלבנה

 אזור ההכרזה של אונסקו

בניין בן 2 קומות בדיזנגוף או בבן יהודה

 5 קומות

בניין בן 3 ל 6 קומות בדיזנגוף או בבן יהודה

 6 קומות
 בניין בן 7 קומות בדיזנגוף או בבן יהודה  7 קומות
 בניינים בני 4 קומות בשאר הרחובות  תוספת קומה 1

בניינים בני 5 קומות בשאר הרחובות

  ללא תוספת