רובע 4 טבלת זכויות בניה תל אביב - בניה חדשה

 בתחומי העיר הלבנה 

  אזור ההכרזה של אונסקו

רחובות ראשיים

 7 קומות

 רחובות לא ראשיים

 6 קומות

מחוץ לתחום העיר הלבנה

 

רחוב ארלוזרוב

  7 קומות

שאר הרחובות הרשאיים

 8 קומות

רחובות לא ראשיים

6 קומות + 2 קומות חלקיות

רובע 4 טבלת זכויות בניה תל אביב - תוספת בניה

 בתחומי העיר הלבנה 

  אזור ההכרזה של אונסקו

מבנים שלהם עד 6 קומות 

 תוספת קומה אחת

 מבנים שלהם יותר מ6 קומות

 ללא תוספת

מחוץ לתחום העיר הלבנה

 

רחוב ארלוזרוב

 7 קומות

מבנים שלהם 6 קומות בשאר הרחובות הראשיים

 8 קומות
מבנים שלהם 6 קומות ברחובות שאינם ראשיים  תוספת קומה אחת

מבנים של 7 קומות ומעלה ברחובות שאינם ראשיים

  תוספת 2 קומות