דברי הסבר לתכנית
תכנית המתאר תא/ 5000 מתבססת על "חזון העיר" אשר אושר על ידי מועצת העיר לפני שנים אחדות, תכנית המתאר מאמצת את הקווים האסטרטגיים שנקבען בחזון העיר כמטרות על : שמירה על מעמד העיר כמרכז כלכלי ותרבותי ף קידומה לעיר לכל תושביה ף ממשל עם פנים לאזרח, ופיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית.

תכנית מתאר תל אביב