המדריך להתחדשות עירונית בהשראת אנשי העיר

תמ"א 38 בתל אביב

במשך שש השנים מאז אושרה תכנית תמ"א 38 הוגשו עשרות בקשות להיתרי בניה מכח התמ"א בתל אביב, ומתוכם אושרו מספר מועט של בקשות . העיר תל אביב מאופיינת באזורים ובשכונת בעלי אופי ומרקם שונה, בצפיפות הולכת וגוברת ומחסור מחריף בתשתיות לתושב (גני ילדים, מרפאות , כיתות לימוד ועוד). תכנית הרובעים מטמיעה את תכנית תמ"א 38 על תיקוניה בנוסף לכל תכנית מקומית אשר קדמה לה, התכנית מבחינה בין בניה חדשה לתוספות בניה תוך קביעת סל זכויות נפרד לכל אחת מהאופציות.

מנגד פועלת העירייה לשמר את המרקם העירוני המיוחד ולכן נתפסת לא פעם ,ולפעמים שלא בצדק, כמערימה קשיים במימוש פרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38 המעמיסים על התשתית העירונית הקיימת. מסמך מדיניות עיריית תל אביב בנושא תמ"א 38 במהלך השניים מאישור תכנית תמ"א 38 פעלה העירייה לנסח ולעדכן באופן שוטף מסמך מדיניות לפרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38, המסמך מפרט את התנאים לקבלת היתר בניה מכח תמ"א 38 (שנקבעו בהוראות התמ"א עצמה), קובע קווי מדיניות כלליים (החלים בכל העיר) המחדדים הוראות מסויימות בתמ"א ומתאימים אותן להקשר של העיר ת"א-יפו, ומתווה מדיניות לאזורים מיוחדים. בעקבות תיקונים שונים שנוספו לחוק תמ"א 38 (תיקון 2 ותיקון 3) המקנים זכויות בניה נוספות, ניסיון מצטבר ובהתאם לתכנון תכניות מקומיות שונות כדוגמאת תכנית הרובעים, מעדכנת מעת לעת עיריית תל אביב את מדיניותה בנושא. עם זאת, למרות העידוכנים בחלק מהמקרים עדיין קשה לקבוע מהן זכויות הבניה הניתנות בחיזוק המבנה רעידות אדמה הן בהריסה ובניה והן בתוספת קומות.

הנחיות עיריית תל אביב לבניה מתוקף תמ״א 38 על מנת לסייע בהבנת הליך הוצאת היתר מתוקף תמ״א 38 בעיירית תל אביב, הוציאה העירייה חוברת הנחיות המאגדת את מדיניות העירייה והוועדה המקומית בנושא תמ״א 38

תכנית הרובעים

תכנית הרובעים הופקדה להתנגדויות בחודש נובמבר 2012, התכנית מחלקת את העיר לרובעים ומסדירה את זכויות הבניה בכל רובע בעיר, בהגדרתה התכנית קובעת סל זכויות מקסימאלי לבניה חדשה ולתוספת בניה אשר מחד יעודד התחדשות מבני מגורים ברובעים השונים בעיר ומאידך יבטח שמירה על האופי והמרקם האורבני.

• תכנית רובע 3 • תכנית רובע 4 • מפת הרובעים החדשה

לתכנית הוגשו התנגדויות רבות של תושבים הטוענים כי היא פוגעת בזכותם לממש תמ"א 38 בעיר, מהנדס עיריית תל אביב אף הגיש התנגדות לתכנית זו בעקבות תיקון 3 לחוק תמא 38. התכנית עדיין לא אושרה. כיום קיימת אי בהירות בנושא זכויות הבניה הקיימות למגרשים בעיר, במגרשים מסוימים ישנה סתירה בזכויות הבניה הניתנות לפי מסמך המדיניות לבין הזכויות בתכנית הרובעים.
חברת אנשי העיר בשיתוף איגוד חברות תמ"א 38 בלשכת המסחר הגישה אף היא התנגדות לתכנית הרובעים, לקריאה בנושא התנגדות לתכנית הרובעים לחץ : התנגדות לתכנית הרובעים בתאריך 10.3.2103 התקיים דיון בוועדה מחוזית בנושא התנגדויות התושבים ומהנדס העיר לתכנית רובע 4, בעקבות הדיון המליצה הוועדה המחוזית לקבל את התנגדות מהנדס העיר ולאמץ חלק מהתנגדויות התושבים לרובע 4

אנשי העיר בתל אביב: עיקר פעילותה של חברת אנשי העיר הוא בתל אביב, החברה עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם עיריית תל אביב, החברה פועלת באזורי ביקוש בתל אביב ומתמחה בפרויקטים ייחודיים ויוקרתיים עם סגנון עיצובי מיוחד, לחברה מספר פרויקטים שהסתיימו ופרויקטים בשלבי ביצוע מתקדם בעיר. בנוסף החברה פעילה מאוד בקידום נושא התמ"א בתל אביב ומודעת היטב לדרישות העירייה ומגבלות הבניה בעיר. אנשי העיר נמנים על מאגר הקבלנים המצומצם (7 חברות) של עיריית תל אביב ועזרה ובצרון לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בעיר, המאגר הוקם כחלק מתהליך מיון ארוך וקפדני של העירייה שבמסגרת נבחנו עשרות חברות במגוון תחומים כגון: איתנות פיננסית, ניסון בביצוע פרויקטים של חיזוק מבנים, סיווג קבלני והכשרות מתאימות בבניה, ניסיון ניהול פרויקטים מורכבים בבניה ועוד, בשנת 2012 נבחרה חברת אנשי העיר להיכלל במאגר הקבלנים המורשים של עיריית תל אביב לביצוע תמ"א 38 ברחבי העיר

אנשי העיר בשיתוף עזרה ובצרון: לאור ההתעניינות הרבה בפרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב הן מצד יזמים והן מצד תושבים החלה עיריית תל אביב להסדיר את הנושא באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון", תושבי תל אביב רשאים לפנות לחברת עזרה ובצרון לקבלת יעוץ וליווי מלא לפרויקט תמ"א 38 , חברת עזרה ובצרון תבצע בין היתר בדיקות היתכנות לבניין, תסייע בעריכת תכניות תפקח על תכנון וביצוע ותספק ליווי משפטי צמוד לתושבים, החברה תפנה את התושבים למספר קבלנים הנמצאים במאגר קבלנים מורשים שהקימה החברה (חברת "אנשי העיר" נבחרה להיות במאגר זה).

מאמרים נוספים

אודות תמ"א 38
התמודדות עם סרבן – דייר
קראו עוד