אנשי העיר

כל הדרכים מובילות אליך

פוריה 4
Image of the project
Image of the project

* ההדמיות באתר הינן להמחשה בלבד

כשמרכז ודרום נפגשים

קומות 6 | דירות 17 |

סטטוס הבניין מאוכלס

סוג פרויקט קבוצת רכישה