img

נעים להכיר

img

אבי בן שימול
מנהל מכירות

סטטוס נשוי למורן ואבא למאיה

מה אתה הכי אוהב לעשות בתל אביב?
לרוץ בים מוקדם בבוקר ולראות חלק קטן מהעיר מתעורר לחיים, רוב האנשים בעיר מתעוררים מאוחר יותר (:

מה מרגש אותך בתל אביב?
המגוון האנושי העצום וההכלה של העיר לקבל את כולם בדיוק כמו שהם.

מקום סודי בעיר שהוא רק שלך?
סודות לא מגלים.. אבל הוא קרוב לים ונמצא באזור הכרם .

מה הכי תל אביבי בעיניך?
שרוב האנשים בתל אביב הם בכלל לא תלאביבים.