img

נעים להכיר

img

רועי לויאן
סמנכ"ל

סטטוס נשוי + 2

מה אתה הכי אוהב לעשות בתל אביב?
ריצות בוקר בים

מה מרגש אותך בתל אביב?
עירוב התרבויות הלאומי והבינאלומי

מקום סודי בעיר שהוא רק שלך?
אז זה לא יהיה סודי ....

מה הכי תל אביבי בעיניך?
כפכפי ים