טבלת זכויות בניה, מדיניות חדשה תל אביב 2012

החלטת וועדה המקומית אחרונה (12/2012) בנושא תמ"א 38 תל אביב קבעה לאשר את המדיניות בתיקונים הבאים.
 1. ברובעים 3,4,5,6 קווי הבניין לבניין חדש יהיו על פי הבניין הקיים (לאחר הגשת התנגדות מה"ע).
 2. כל בניין קיים יקבל תוספת של קומה ו-65% משטח הגג, נסיגה מהחזית בלבד. אם קיימת קומה חלקית הוא יקבל השלמת הקומה, פלוס קומה ו-65% משטח הגג, למעט באיזור ההכרזה.
 3. לב העיר, על פי התב"ע התקפה.
 4. רובעים 5,6 יהיו על פי תכנית הרובעים בתיקונים לפי הסעיפים לעיל
 5. בשיכונים ביפו, תמ"א 38 תיקון 3 במלואה.
 6. במקום 'תוכן תכנית עיצוב', לרשום 'בכפוף לאישור תכנית עיצוב' (הוברמן וכיכר רבין ובאזל).
 7. ברח' הסבוראים, במתחם פיליחובסקי, ובמתחם הבולגרים, תותר תמ"א 38 באופן מלא.
 8. התמח"ת ושדרות הר ציון, תמ"א 38 תהיה כפופה להחלטה של הוועדה בתכנית המתאר.
 9. כל רובע 9- 2.5 קומות, בתוספות או בבנייה חדשה, למעט נחלת יצחק.
 10. תהיה פנייה לאונסקו לאפשר תוספת קומה, לצורך חיזוק מבנים, באיזורי ההכרזה. ברובעים 3,5, תוספת קומה מעל תכנית מ' או מעל תכנית לב העיר, תותנה באישור אונסקו.
 11. נווה שרת, כל המתחמים שלא במסגרת פינוי בינוי, יוכלו לקבל 2.5 קומות , הדר יוסף, רמת החייל תותר תוספת של 2.5 קומות במבני השיכון
 12. ההערות בפתיח סעיף 1-5, יבוטלו, בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר.
 13. רובע 4, בבנייה חדשה: במגרשים קטנים מחצי דונם עד 6 קומות וקומת גג חלקית של 65% משטח הגג. במגרשים מעל חצי דונם עד שבע קומות וקומת גג חלקית של 65% משטח הגג (לאחר הגשת התנגדות מה"ע).
 14. תתבצע בדיקה נוספת לגבי האפשרות להוסיף קומה בכל שכונת קרית שלום.
 15. תוגש התנגדות מהנדס העיר לתכנית רובע 3 ורובע 4 בהתאם להחלטה זו.
 16. יצא מסמך מתוקן שישלח לחברי הועדה לעיון

טבלת זכויות טבלת זכויות 2 טבלת זכויות 3

מאמרים נוספים בנושא:

תמ"א 38 תל אביב- מפת הרובעים החדשה

עיריית תל אביב, מפת הרובעים החדשה 2012 לתוכנית תמ"א 38 בתל אביב

קראו עוד

תמ"א 38 בתל אביב - עזרה ובצרון

על מנת להסדיר את הנושא ולקדם את ביצוע תמ"א 38 בתל אביב, החליטה עיריית תל אביב במסגרת החברה העירונית עזרה וביצרון להרים את הכפפה ולנסות לאגד בניינים המעוניינים לבצע תמ"א 38 ולאחר מכן להפנות אותם לקבלנים ויזמים מתאימים. עיריית תל אביב באמצעות החברה העירונית, עזרה ובצרון, תעמיד לרשות התושבים שירותיי יעוץ וליווי מלא לכל שלבי פרויקט תמ"א 38.

קראו עוד

תכנית מתאר 5000

תכנית המתאר תא/ 5000 מתבססת על "חזון העיר" אשר אושר על ידי מועצת העיר לפני שנים אחדות, תכנית המתאר מאמצת את הקווים האסטרטגיים שנקבעו בחזון העיר כמטרות על

קראו עוד