המדריך להתחדשות עירונית Inspired by The City People

זכויות הגיל השלישי בהתחדשות עירונית

פרויקטים של התחדשות עירונית, יכולים להיתפס כקשים עבור לדיירי הגיל השלישי, אשר כבר לא מחפשים את העסקה של חייהם ואינם מעוניינים ברווח מהשבחת הנכס. כמו כן, לרוב אין צורך בהגדלת הדירה שכן דירה גדולה יותר כרוכה בתשלומים גבוהים יותר. והטלטלה במעבר לדירה חלופית מרתיעה אותם. לצערנו ההשלכות של פרויקט התחדשות עירונית לעיתים כרוך בג'נטריפיקציה ודחיקה של אוכלוסיות מוחלשות, ועל כן נדרש למצוא תיקון לתופעה.

אין ספק, שההתמודדות עם אוכלוסייה מבוגרת בהליך פינוי-בינוי הינה התמודדות שבעיקרה רגשית ופסיכולוגית. אם בשלב ההריסה הפיזי של הבית הישן והמוכר, או הקושי של אובדן הזיכרונות והחוויות שצברו עם השנים, קושי זה מתעצם אצלם.

פרויקטים של התחדשות עירונית מתבצעים בדרך כלל בבתים משותפים, ולכן יש צורך לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף לקידום הפרויקט, ולרוב של כולם כדי להתחיל בשלב הביצוע של הריסה ובניה מחדש. הקושי לקבלת אישור מהקשישים בבניין המשותף, לאור הסיבות המצוינות לעיל, חרף רצונם של רוב בעלי הדירות בבניין בקידום פרויקט, הוביל לשינוי חקיקה.

בשנת 2018 אושר תיקון לחוק פינוי בינוי, שהסדיר חלק ניכר מזכויות הקשישים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית. התיקון נחקק במטרה להתמודד בצורה טובה ויעילה יותר עם סירובם של דיירים קשישים ובעלי מוגבלויות, לפנות את ביתם במסגרת הסכמי פינוי בינוי, כאשר קיימת הסכמה של רוב דיירי הבניין. במסגרת התיקון הוחלף שם החוק ל"עידוד מיזמי פינוי ובינוי", התשס"ו – 2006.

המחוקק היטיב לקבוע חלופות מגוונות לטובת הקשיש. החוק רואה כ"קשיש" כל בעל דירה שבמועד שבו נחתמה עסקת פינוי הבינוי הראשונה במתחם, מלאו לו 75 שנה ובלבד שבאותו מועד הוא התגורר בדירה לפחות שנתיים לפני. על אף האמור, בכל הנוגע לקשיש בן 80 החוק לא מציב את התנאי של מגורים שנתיים לפחות.

החלופות אותן חייב היזם להציע:

  • מעבר לדיור מוגן- עד למועד הפינוי של דירת הקשיש הנוכחית. במידה ועלות העברה לדיור המוגן קטנה משווי דירת התמורה, על היזם לשלם לקשיש את תשלומי ההפרש.
  • רכישת דירה חלופית ע"י היזם- דירה השווה בערכה לדירת התמורה שתימסר לקשיש עד למועד הפינוי מדירתו הנוכחית. בנוסף, הקשיש יוכל לדרוש כי הדירה שתירכש בעבורו תהיה בסמוך למיקומה של דירת התמורה.
  • קבלת סכום כסף בשווי של דירת התמורה- על מנת לאפשר לקשיש לרכוש בעצמו דירה בסכום הכסף שקיבל וזאת לא יאוחר ממועד פינוי דירת התמורה הנוכחית.
  •  קבלת שתי דירות קטנות- שיהיו בשווי מצטבר של דירת התמורה.
  •  קבלת דירה חדשה קטנה יותר בפרויקט- בתוספת תשלומי איזון, מענק כספי מהיזם על הפרש שווי הדירות.

 

לסיכום התיקון לחוק, והחלופות המוצעות לדיירי הגיל השלישי, באות לרכך ולהפחית את אי הוודאות ואי הנוחות בקרב בעלי דירות קשישים, ולקצר עבורם את הדרך עד לקבלת התמורה הנכספת. בכל הנוגע לקשישים קובע התיקון, כי בעל דירה שהינו קשיש, יכול לסרב להתקשר בהסכם לפרויקט פינוי בינוי מחמת גילו אלא אם מתקיימים בעניינו תנאים כפי שהחוק מגדיר אותם וכפי שפורטו לעיל.

מאמרים נוספים

תמ"א 38 בת"א יפו
מתחמי פינוי בינוי בת"א יפו
מילון מושגים
קראו עוד
תמ"א 38 בת"א יפו
מתחמי פינוי בינוי בת"א יפו
בחירת נציגות דיירים
קראו עוד
מתחמי פינוי בינוי בת"א יפו
מדיניות הוועדה המקומית תל אביב יפו להתחדשות עירונית
קראו עוד