גליצנשטיין 4

  • Floors 7
  • Apartments 21
  • Status התקבל היתר בתנאים
  • Project type TAMA 38/2
  • Architect קון וסרמן אדריכלים

  Related Projects

  שיווק 2024
  בביצוע
  29 King David
  Quality in every move
  Project Page
  שיווק 2024
  20-22 Pumbedita
  Tranquil and pastoral in the best part of the city
  Project Page
  שיווק 2024
  בביצוע
  בשיווק
  10-12 Amos
  Fall in love with the urban nature
  Project Page