מוצקין 3

  • Floors 6
  • Apartments 25
  • Status בשלבי הגשה להיתר
  • Project type TAMA 38/2
  • Architectקון וסרמן אדריכלים

  Related Projects

  Towards Marketing
  Future
  שיווק 2024
  3 Hevra Hadasha
  Inspiring your new life
  Project Page
  Towards Marketing
  Future
  שיווק 2024
  11 Helsinki
  When an amazing location meets architecture at its best
  Project Page
  Towards Marketing
  שיווק 2024
  Future
  7 Yehuda Gur
  Everything's possible, in a blink
  Project Page