אלמגור 8-16

  • דירות 260
  • תמהיל 3 בניינים בני 9 קומות ומגדל אחד בן 30 קומות
  • סטטוס בתכנון
  • סוג פרויקט פינוי בינוי 
  • אדריכלכנען שנהב אדריכלים

  פרויקטים נוספים