פוריה 4

לחיות בקצב הנכון של תל אביב
    • קומות 6
    • דירות 17
    • סטטוס מאוכלס
    • סוג פרויקט קבוצת רכישה

    פרויקטים נוספים