img

נעים להכיר

img

אסף דדון
מפקח הנדסי

סטטוס נשוי

מה אתה הכי אוהב לעשות בתל אביב?
לרוץ לאורכה של הטיילת בשקיעה

מה מרגש אותך בתל אביב?
תחושת החופש והחיות בעיר והמגוון האנושי הגדול שיש בה

מה הכי תל אביבי בעיניך?
לשבת בסופ"ש בבית קפה בשדרה